Pwynt Toddi Titaniwm - Gwybod yr union dymheredd

Elfen gemegol metel yw titaniwm, lliw gwyn ariannaidd sy'n rhif 22 yn y tabl atomig ac mae'n cael ei adnabod â TI fel ei symbol.

Mae titaniwm yn gryf ond yn ysgafn a gwyddys hefyd ei fod yn fetel sy'n gwrthsefyll cyrydiad a geir fel arfer rhwng creigiau a thywod.

Yn y canllaw hwn, rydyn ni'n mynd i ganolbwyntio ar dymheredd toddi titaniwm.

Pwynt Toddi Titaniwm

Strwythur Atomig Titaniwm
Strwythur Atomig Titaniwm

Fel unrhyw fetel arall, mae titaniwm hefyd ymdoddbwynt penodol. Y pwynt toddi titaniwm yw lle mae titaniwm yn newid o'i gyflwr solet i gyflwr hylif.

Mae pwynt toddi titaniwm tua 3034 gradd Fahrenheit. Gallwch hefyd fynegi tymheredd toddi titaniwm mewn unedau eraill megis 1668 gradd Celsius.

Cyfluniad Electronig Titaniwm
Cyfluniad Electronig Titaniwm

Sut i Doddi Titaniwm

Yn gyffredinol, gwyddys bod gan ditaniwm bwynt toddi uchel. Felly, mae angen tymheredd uchel i drosglwyddo o gyflwr solet i hylif. Dewis ffwrnais sy'n gallu trin tymheredd uchel i'w defnyddio yn y broses hon.

Ar ôl rhoi'r ffwrnais yn ei le, gallwch ymgorffori nwyon anadweithiol i atal ocsigen rhag adweithio â thitaniwm i gyflawni'r purdeb mwyaf.

Cynheswch y titaniwm yn ofalus yn y ffwrnais nes iddo gyrraedd ei bwynt toddi. Dyna pryd y bydd y titaniwm yn dechrau toddi y gellir ei fwrw yn ddiweddarach i unrhyw fowldiau.

Titaniwm toddi
Titaniwm toddi

Ffactorau sy'n Dylanwadu ar Bwynt Toddi Titaniwm

Strwythur Moleciwlaidd

Mae'r rhain yn cyfeirio at drefniant moleciwlau titaniwm sy'n cael eu bondio gyda'i gilydd cyn y broses doddi. Maent yn effeithio ar ei ymdoddbwynt. Er enghraifft, os yw moleciwlau wedi'u bondio'n gryf â'i gilydd byddant yn fwy tebygol o fod â phwynt toddi uchel.

Strwythur Moleciwlaidd Titaniwm
Strwythur Moleciwlaidd Titaniwm

Amhureddau mewn Titaniwm

Amhuredd yw'r prif ffactorau a all ddylanwadu ar y pwynt toddi. Pan fydd titaniwm yn cael ei doddi ac mae ganddo amhureddau ynddo, bydd yn gostwng pwynt toddi titaniwm. Mae'r amhureddau fel arfer yn ansefydlogi strwythur moleciwlau titaniwm gan ei gwneud hi'n haws i doddi i lawr yn gyflymach.

Maint Moleciwlaidd

Bydd maint a phwysau maint y moleciwl yn effeithio ar ymdoddbwynt y titaniwm. Yn nodweddiadol, bydd moleciwlau maint llai yn dueddol o gael ymdoddbwyntiau uchel o gymharu â rhai mwy. Mae hyn yn syml oherwydd eu bod wedi'u cywasgu'n agos at ei gilydd. O ganlyniad, mae ganddynt rymoedd rhyngfoleciwlaidd cryfach sy'n arwain at ryngweithio bond cryf rhyngddynt.

Pwysau

Yn nodweddiadol, pan fydd cynnydd mewn pwysau yn ystod y broses, mae siawns pwynt toddi uchel. Felly pan fydd titaniwm yn toddi ar bwysedd uchel bydd yn cynyddu'r pwynt toddi i fod yn uwch.

Cyfradd Gwresogi

Pan fydd titaniwm yn cael ei gynhesu, bydd y gyfradd wresogi yn pennu ei bwynt toddi ar yr adeg honno. Po arafaf y gwneir y gyfradd wresogi, gwelir y pwynt toddi isaf.

Sut mae Tymheredd Titaniwm yn Cymharu â Metelau Eraill

Edrychwn ar sut mae tymheredd toddi titaniwm yn cymharu â metelau eraill:

Titaniwm vs Tymheredd Toddi Dur

Mae gan ddur ymdoddbwynt is o'i gymharu â thitaniwm o tua 1537 Gradd Celsius. Yr hyn sy'n gwneud titaniwm yn sefyll allan rhwng y ddau yw nid yn unig y gallu i gael pwynt toddi uchel ond hefyd pwysau ysgafnach sy'n ei gwneud yn ddewis da mewn ardaloedd sydd angen pwysau ysgafn a chryfder.

Titaniwm yn erbyn Pwynt Toddi Nicel

Yn debyg i ddur, mae gan Nickel bwynt toddi is o tua 1452 Gradd Celsius na thitaniwm. Gan fod titaniwm yn ysgafn, fe'i defnyddir yn gyffredin mewn awyrennau tra defnyddir nicel i wneud aloion

Titaniwm Vs Pwynt Toddi Alwminiwm

Mae gan alwminiwm bwynt toddi o tua 660 gradd Celsius sy'n ei gwneud yn bwynt toddi is o'i gymharu â thitaniwm.

Titaniwm yn erbyn Pwynt Toddi Copr

Mae gan gopr hefyd bwynt toddi is sy'n is na thitaniwm. Mae hyn fel arfer tua 1085 gradd Celsius.

Pwynt Toddi Titaniwm a Haearn

Mae gan ditaniwm bwynt toddi uwch na haearn sydd â phwynt toddi o 2800 Fahrenheit neu 1538 gradd Celsius.

Pwysigrwydd Gwybod Pwynt Toddi Titaniwm

Mae yna lawer o resymau pam y dylech chi wybod tymheredd toddi metel titaniwm:

  • Bydd yn eich helpu i benderfynu a yw titaniwm yn addas ar gyfer cais penodol ai peidio.
  • Yn helpu yn y broses rheoli ansawdd yn ystod proses gynhyrchu rhannau titaniwm
  • Gallwch ddewis yr offer cywir ar gyfer y broses toddi titaniwm ac offer gwneuthuriad arall

Cymhwyso Titaniwm ar Dymheredd Uchel

Defnyddir titaniwm ar dymheredd uchel yn helaeth mewn cymwysiadau sy'n gofyn am fetel i weithredu'n dda mewn tymheredd uchel.

  • Defnyddir titaniwm ar bwynt toddi uchel mewn cymwysiadau awyrofod megis peiriannau awyrennau, llafnau tyrbin, peiriannau jet, a gorchuddion injan.
  • Planhigion pŵer, yn gallu gwrthsefyll amlygiad parhaus i dymheredd uchel.
  • Mae diwydiannau prosesu cemegol yn defnyddio titaniwm ar gyfer cydrannau adweithydd.
  • Diwydiant milwrol - Mae gwrthsefyll tymereddau uchel yn ei wneud y gorau ar gyfer gwneud cerbydau milwrol ac awyrennau. Mae'n cynnig ymdeimlad o wydnwch a gall oroesi mewn amodau garw fel rhyfeloedd neu fom yn cael ei daflu tuag ato.
  • Fe'i defnyddir wrth weithgynhyrchu mewnblaniadau meddygol.
  • Fe'i defnyddir i wneud offer chwaraeon fel clybiau golff oherwydd bod y titaniwm yn ysgafn o ran pwysau

Cymharwch Ymdoddbwynt a Berwbwynt Titaniwm

Mae pwynt toddi a berwbwynt titaniwm yn sylweddol uchel ond mae'n ymddangos bod y berwbwynt yn llawer uwch na'r pwynt toddi.

Mae berwbwynt titaniwm tua 5948 gradd Fahrenheit neu 3287 gradd Celsius tra bod gan y pwynt toddi raddau is o tua 3034 Fahrenheit neu 1668 gradd Celsius. Yn nodweddiadol, mae angen mwy o egni ar ditaniwm i ganiatáu dadansoddiad llwyr o fondiau metelaidd a thrawsnewid o gyflwr hylifol i gyflwr nwyol.

Casgliad

Mae gan ditaniwm fondiau metelaidd cryf sy'n cyfrannu at y pwynt toddi uchel. Mae'r eiddo hwn yn gwneud titaniwm yn cael ei werthfawrogi am ei wydnwch a'r opsiwn gorau ar gyfer cymwysiadau sydd angen ymwrthedd i leoedd â thymheredd uchel.

Rhagor o Adnoddau:

titaniwm – Ffynhonnell: BRITANNICA

Ymdoddbwynt Arian - Ffynhonnell: HM

Diweddaru dewisiadau cwcis
Sgroliwch i'r brig