Gwneuthurwr Cyplu Dur Di-staen Custom yn Tsieina

Ynghylch Cyplu Dur Di-staen HM

Mae cyplu dur di-staen yn cyfeirio at gydran a ddefnyddir mewn systemau pibellau i gysylltu dwy bibell neu diwb gyda'i gilydd. Mae cyplyddion yn hanfodol mewn cymwysiadau plymio a diwydiannol lle mae angen llif di-dor hylifau neu nwyon. Mae'r term "dur di-staen" yn nodi bod y cyplydd wedi'i wneud o fath o aloi dur sy'n cynnwys cromiwm, sy'n darparu ymwrthedd cyrydiad. Mae hyn yn gwneud cyplyddion dur di-staen yn addas i'w defnyddio mewn amgylcheddau lle mae dod i gysylltiad â lleithder, cemegau neu elfennau cyrydol eraill yn bryder.

Daw cyplyddion dur di-staen mewn gwahanol ddyluniadau, ond eu prif swyddogaeth yw uno dwy bibell yn ddiogel. Gellir eu edafu neu heb edau, yn dibynnu ar y cais a'r math o gysylltiad sydd ei angen. Mae gan gyplyddion edafedd edafedd mewnol sy'n sgriwio ar edafedd allanol y pibellau, gan ddarparu cysylltiad tynn a diogel. Mae cyplyddion heb edau, a elwir hefyd yn gyplyddion llithro ymlaen neu gywasgu, yn llithro dros y pibellau ac wedi'u gosod yn eu lle gyda bolltau neu glymwyr eraill.

Mae gennym lawer o raddau o gyplu dur di-staen fel 302, 303, 301, 304, 304L, 316, 316L, ac ati gyda meintiau lluosog. Yn fwy na hynny, mae gennym hefyd lawer o fathau o gyplyddion dur di-staen sy'n addas ar gyfer eich anghenion penodol fel cyplyddion llawn wedi'u edafu, cyplyddion hanner edafu, cyplyddion lleihau edafedd, cyplyddion soced weldio llawn, cyplyddion hanner weldio soced a chyplyddion lleihau soced weldio.

Cyfres Gwahanol o Gyplu Dur Di-staen

megin dur di-staen cyplydd
Coupling Meginau Dur Di-staen
cyplydd camlock dur di-staen
Cyplu Camlock Dur Di-staen
Cyplydd Pibell Dur Di-staen
Cyplydd Pibell Dur Di-staen
Cyplu Cywasgu Dur Di-staen
Cyplu Cywasgu Dur Di-staen
cyplyddion rhigol dur di-staen
Cyplyddion Grooved Dur Di-staen
cyplyddion pibell dur di-staen
Cyplyddion Pibell Dur Di-staen

Cymwysiadau Cyplu Dur Di-staen

Defnyddir cyplyddion dur di-staen mewn amrywiol ddiwydiannau ar gyfer cysylltu pibellau oherwydd eu gwrthiant cyrydiad a gwydnwch. Mae cymwysiadau cyffredin yn cynnwys plymio, prosesu cemegol, olew a nwy, bwyd a diod, morol, trin dŵr, dyfrhau amaethyddol, systemau HVAC, modurol, a defnydd diwydiannol cyffredinol. Maent yn sicrhau cysylltiadau dibynadwy a di-ollwng mewn amgylcheddau amrywiol a senarios trin hylif.

Ceisiadau Cyplu Dur Di-staen
Mae Cyplu Dur Di-staen yn Hanfodol ar gyfer Llawer Defnydd

Mae Cyplu Dur Di-staen yn Hanfodol ar gyfer Llawer Defnydd

Mae cyplyddion dur di-staen yn adnabyddus am eu gwrthiant cyrydiad, gwydnwch a chryfder uchel. Maent yn gwrthsefyll tymereddau eithafol, yn sicrhau cysylltiadau sy'n gwrthsefyll gollyngiadau, ac yn hawdd eu gosod. Mae'r cyplyddion amlbwrpas hyn yn addasadwy i wahanol ddiwydiannau, yn hylan, yn cydymffurfio â safonau, ac mae angen cynnal a chadw isel arnynt. Mae eu hapêl esthetig yn eu gwneud yn addas ar gyfer cymwysiadau amrywiol.

Offer y mae Cyplu Dur Di-staen yn Gymwys

HM - Eich Cyflenwr Dibynadwy o Gyplu Dur Di-staen yn Tsieina
HM - Eich Cyflenwr Dibynadwy o Gyplu Dur Di-staen yn Tsieina

Mae cyplyddion dur di-staen yn cael eu cymhwyso mewn offer amrywiol megis systemau pibellau, pympiau, falfiau, cyfnewidwyr gwres, tanciau, systemau hydrolig, cydrannau modurol, systemau HVAC, offer morol, peiriannau bwyd a diod, systemau dyfrhau amaethyddol, peiriannau diwydiannol, offer prosesu cemegol, a systemau cynhyrchu pŵer. Maent yn chwarae rhan allweddol wrth gysylltu pibellau a sicrhau trosglwyddiad dibynadwy hylifau neu nwyon mewn amrywiol ddiwydiannau.

Dimensiynau Cyplu Dur Di-staen
Dimensiynau Cyplu Dur Di-staen

Mae cyplyddion dur di-staen ar gael mewn ystod eang o feintiau, yn nodweddiadol yn amrywio o ddiamedrau bach fel 1/8 ″ i feintiau mwy sy'n fwy na 24 ″. Pennir meintiau yn seiliedig ar faint pibell enwol (NPS) neu ddiamedr allanol (OD), a gall yr union ystod amrywio yn ôl math a gwneuthurwr. Mae'n hanfodol cyfateb maint y cyplydd â'r pibellau sy'n cael eu cysylltu, gan gyfeirio at fanylebau cynnyrch ar gyfer cywirdeb.

Mathau Lluosog o Gyplu Dur Di-staen
Mathau Lluosog o Gyplu Dur Di-staen

Daw cyplyddion dur di-staen mewn gwahanol fathau, gan gynnwys cyplyddion edafu, llithro ymlaen, cyflym, lleihäwr, rhigol, flanged, clamp, cyffredinol, cam a rhigol, cymalau ehangu, cyplyddion anhyblyg a thapio dwbl. Mae pob math yn gwasanaethu dibenion penodol, megis darparu ar gyfer gwahanol feintiau pibellau, caniatáu hyblygrwydd, neu ddarparu cysylltiadau cyflym.

Skyrocket eich Busnes gyda HM Dur Di-staen Coupling
Skyrocket eich Busnes gyda HM Dur Di-staen Coupling
Diweddaru dewisiadau cwcis
Sgroliwch i'r brig