Cyflenwr Cnau Barrel Dur Di-staen

Cnau Baril Dur Di-staen Custom

Mae cnau casgen dur di-staen yn glymwyr arbenigol a ddefnyddir mewn amrywiol gymwysiadau, yn enwedig mewn adeiladu, cydosod dodrefn, a gwaith coed. Fe'u gelwir yn “gnau casgen” oherwydd eu siâp hir, silindrog, sy'n debyg i gasgen. Mae'r cnau hyn fel arfer yn cael eu gwneud o ddur di-staen, aloi sy'n gwrthsefyll cyrydiad sy'n eu gwneud yn addas i'w defnyddio yn yr awyr agored a dan do, yn ogystal ag mewn amgylcheddau lle mae lleithder neu amodau garw yn bryder.

Defnyddir cnau casgen dur di-staen yn aml ar y cyd â sgriwiau cydnaws, bolltau, neu wialen edafu. Mae ganddyn nhw dwll canolog wedi'i edafu sy'n caniatáu iddynt gael eu cysylltu â'r clymwr edau cyfatebol. Mae siâp hir a dyluniad y cnau yn darparu cysylltiad cryf a diogel, gan eu gwneud yn boblogaidd ar gyfer cymwysiadau lle mae sefydlogrwydd a dibynadwyedd yn hanfodol.

Yn nodweddiadol, mae ein cnau casgen dur di-staen yn cynnwys tyllwr wedi'i edafu'n fewnol gyda chraidd wedi'i ddrilio a'i edafu. Mae'r dyluniad hwn yn eu trwytho â galluoedd cloi, gan ganiatáu iddynt wrthsefyll llacio'n effeithiol pan fyddant yn agored i rymoedd neu fudiant sylweddol.

Tabl paramedr

Diamedr Pen (OD) 10mm
Hyd (L) 15mm
SizsYn unol â'r Gofyniad
Proses Melino, dyrnu, gwasgu, troi, ffurfio, peiriannu, sythu, trimio a lluniadu
Gorffen wynebGlanhau, caboli, anodizing, platio sinc, chwistrellu nicel platio, a gorchuddio powdr
ThreadEdau Metrig neu Edefyn Fodfedd

Mathau o Gnau Bargen Dur Di-staen

Cnau Baril Rownd
Cnau Baril Rownd
Weld Cnau Barrel Cnau
Weld Cnau Barrel Cnau
Cnau Barrel Hecsagonol
Cnau Barrel Hecsagonol
Cnau Casgen Sgwâr
Cnau Casgen Sgwâr
Cnau Bargen Pen Slotiog
Cnau Bargen Pen Slotiog
Llewys Cnau Hunan-Glinio
Llewys Cnau Hunan-Glinio

Peiriannau Cynhyrchu Proffesiynol

Mae gan HM beiriannau peiriannu o'r radd flaenaf i gynhyrchu cnau casgen dur di-staen.

Mae offer peiriannu a ddefnyddir i gynhyrchu cnau casgen dur di-staen yn cynnwys turnau CNC ar gyfer siapio, peiriannau torri edau ar gyfer creu edafu mewnol, peiriannau melino ar gyfer siapio a manylu, peiriannau drilio ar gyfer creu tyllau, offer weldio ar gyfer gosod tabiau neu ragamcanion, peiriannau tapio ar gyfer creu edau, offer deburning ar gyfer cael gwared burrs, ac offerynnau rheoli ansawdd ar gyfer sicrhau bod y cynnyrch yn bodloni manylebau.

Peiriannau Cynhyrchu Proffesiynol

Defnyddiau Cyffredin ar gyfer Cnau Barrel Dur Di-staen

HM - Gwneuthurwr Cnau Baril Dur Di-staen Ymddiried yn Tsieina
HM - Gwneuthurwr Cnau Baril Dur Di-staen Ymddiried yn Tsieina

Defnyddir cnau casgen dur di-staen mewn amrywiaeth o gymwysiadau lle mae angen datrysiad cau diogel, sefydlog, ac yn aml yn gudd. Mae rhai defnyddiau cyffredin ar gyfer cnau casgen dur di-staen yn cynnwys:

 1. Cynulliad dodrefn: Defnyddir cnau casgen yn aml wrth gydosod gwahanol fathau o ddodrefn, megis byrddau, cadeiriau, cypyrddau ac unedau silffoedd. Maent yn caniatáu ar gyfer cysylltiadau cadarn tra'n cadw'r caewyr yn gudd am ymddangosiad mwy caboledig.
 2. Cabinetry: Mewn cypyrddau cegin ac ystafell ymolchi, yn ogystal ag unedau storio eraill, defnyddir cnau casgen i atodi paneli, fframiau a dolenni yn ddiogel, gan gynnal tu allan taclus a glân heb sgriwiau na bolltau gweladwy.
 3. Gwaith coed: Defnyddir cnau baril mewn prosiectau gwaith coed i uno cydrannau pren gyda'i gilydd, gan ddarparu sefydlogrwydd a dileu'r angen am glymwyr agored, a all amharu ar estheteg y darn gorffenedig.
 4. Adeiladu ac Adeiladu: Mewn adeiladu, defnyddir cnau casgen ar gyfer gwahanol gysylltiadau strwythurol, megis canllawiau, balwstrau, ac elfennau pensaernïol eraill. Maent yn sicrhau atodiad dibynadwy a chadarn tra'n cynnal ymddangosiad gweledol dymunol.
 5. Gwneuthuriad Metel: Mewn gwaith metel a gwneuthuriad, defnyddir cnau casgen gyda nodweddion weldio i gysylltu cydrannau metel yn ddiogel. Mae'r tabiau neu'r rhagamcanion ar y cnau hyn yn hwyluso'r broses weldio.
 6. Cymwysiadau Diwydiannol: Defnyddir cnau casgen mewn offer a pheiriannau diwydiannol ar gyfer cau cydrannau'n ddiogel. Mae natur gadarn a gwydn dur di-staen yn eu gwneud yn addas ar gyfer amgylcheddau diwydiannol heriol.
 7. Modurol: Mewn cymwysiadau modurol, defnyddir cnau casgen i glymu gwahanol gydrannau mewnol, trimio a phaneli, gan ddarparu dull atodi cynnil a dibynadwy.
 8. DIY a Gwella Cartref: Mae selogion gwella cartrefi a DIYers yn defnyddio cnau casgen ar gyfer ystod eang o brosiectau, o adeiladu dodrefn arferol i wneud gwelliannau o amgylch y tŷ, lle dymunir cysylltiad cudd, cryf.
 9. Manylion Pensaernïol: Mewn dylunio a manylion pensaernïol, defnyddir cnau casgen i atodi elfennau addurnol a nodweddion pensaernïol, gan sicrhau nad yw caewyr yn amharu ar estheteg weledol.
 10. Amgaeadau Trydanol ac Electroneg: Defnyddir cnau casgen dur di-staen i sicrhau caeau trydanol ac electronig, gan sicrhau bod y cydrannau y tu mewn yn parhau i fod yn ddiogel ac yn ddiogel.
 11. Arwyddion: Ar gyfer gosod arwyddion a phlaciau ar waliau neu strwythurau eraill, mae cnau casgen yn cynnig dull cau diogel a chynnil.
 12. Ceisiadau Morol: Gydag ymwrthedd cyrydiad mawr, mae ein cnau casgen dur di-staen yn addas ar gyfer cymwysiadau morol ac arfordirol, megis adeiladu cychod a dociau, lle mae dod i gysylltiad â dŵr halen yn bryder.

Mae cnau casgen dur di-staen yn amlbwrpas a gellir eu haddasu ar gyfer gwahanol ddefnyddiau, gan eu gwneud yn ddewis poblogaidd mewn ystod eang o ddiwydiannau a phrosiectau lle mae angen cyfuniad o gryfder, gwydnwch ac estheteg.

Nodweddion Allweddol Cnau Barrel Dur Di-staen

Dyluniad Cnau Barrel Dur Di-staen
Nodweddion Allweddol Cnau Barrel Dur Di-staen

Dyma rai o’r manteision allweddol:

 1. Gwrthsefyll cyrydiad: Mae cnau casgen dur di-staen yn arddangos ymwrthedd cyrydiad, gan eu galluogi i ddioddef ac aros heb eu heffeithio gan leithder, lleithder, ac amodau amgylcheddol heriol amrywiol heb ildio i rwd neu ddiraddio.
 2. gwydnwch: Mae dur di-staen yn ddeunydd cadarn a hirhoedlog. Mae cnau baril wedi'u gwneud o ddur di-staen yn adnabyddus am eu gwydnwch, gan sicrhau datrysiad cau dibynadwy a diogel a all wrthsefyll traul dros amser.
 3. Apêl Esthetig: Gall cnau casgen dur di-staen wella ymddangosiad cyffredinol y strwythur caeedig gyda gorffeniad deniadol, sgleiniog. Mae hyn yn arbennig o bwysig mewn cymwysiadau lle mae'r caewyr yn weladwy, megis mewn dodrefn a chydrannau pensaernïol.
 4. Cryfder a Sefydlogrwydd: Mae cnau casgen dur di-staen yn darparu cysylltiadau cryf a sefydlog. Mae dyluniad ac edafu hir y cnau yn cynnig gwell sefydlogrwydd a gwrthwynebiad i lacio, gan eu gwneud yn addas ar gyfer cymwysiadau lle mae cywirdeb strwythurol yn hanfodol.
 5. Amlochredd: Mae cnau casgen dur di-staen ar gael mewn gwahanol feintiau a mathau i ddarparu ar gyfer gwahanol gymwysiadau. Maent yn cael eu cymhwyso ar draws sbectrwm amrywiol o sectorau, gan gwmpasu cydosod dodrefn, adeiladu ac adeiladu, gwaith coed, a nifer o feysydd eraill.
 6. Rhwyddineb gosod: Mae'r cnau hyn yn gymharol hawdd i'w gosod a'u tynnu, yn dibynnu ar y math a'r dyluniad. Mae rhai cnau casgen yn dod ag agoriadau slotiedig neu nodweddion eraill sy'n symleiddio'r broses osod.
 7. Cau Cudd: Defnyddir cnau casgen dur di-staen yn aml mewn cymwysiadau lle dymunir cau cudd. Mae hyn yn helpu i gynnal ymddangosiad glân a symlach heb bennau sgriwiau na bolltau gweladwy.
 8. Gwrthwynebiad i dymheredd uchel: Gall cnau casgen dur di-staen wrthsefyll tymereddau eithafol heb golli eu cryfder na'u cywirdeb. 
 9. Cynnal a Chadw Isel: Nid oes angen llawer o waith cynnal a chadw ar ddur di-staen, gan nad oes angen ei baentio na'i orchuddio'n aml i atal cyrydiad. Mae hyn yn lleihau'r costau cynnal a chadw hirdymor sy'n gysylltiedig â defnyddio'r cnau hyn.

Ar y cyfan, mae cnau casgen dur di-staen yn ddewis poblogaidd ar gyfer llawer o gymwysiadau oherwydd eu cyfuniad o gryfder, gwydnwch, ymwrthedd cyrydiad, ac apêl esthetig, gan eu gwneud yn ateb cau dibynadwy a chost-effeithiol.

Diweddaru dewisiadau cwcis
Sgroliwch i'r brig