A yw Titaniwm Magnetig?

Na - Nid yw titaniwm yn magnetig.

Er bod titaniwm yn fetel gyda lliw arian, nid yw'n dangos priodweddau magnetig rhesymol. Mae ymhlith y metelau anfagnetig sydd ar gael yn gyffredin. Metelau anfagnetig eraill yw copr, arian, twngsten ac alwminiwm.

Wrth gwrs, gall priodweddau anfagnetig titaniwm fod ychydig yn ddiddorol. Dyna pam y byddwn yn esbonio rhai ffeithiau sylfaenol am magnetedd titaniwm yma.

Pam mae Titaniwm yn Fetel Anfagnetig

titaniwm
titaniwm

Mae priodweddau magnetig metel yn dibynnu ar strwythur crisialog ac argaeledd electronau.

Mewn titaniwm, nid oes unrhyw electronau heb eu paru. Yn ogystal, mae gan ditaniwm yn ei ffurf pur strwythur crisialog. O ganlyniad, nid yw'n dangos unrhyw briodweddau magnetig fel deunyddiau ferromagnetig.

Felly, pan fyddwch chi'n gosod titaniwm mewn maes magnetig, prin y bydd unrhyw fath o ryngweithio. Am y rheswm hwn, rydym yn dosbarthu titaniwm fel deunydd diamagnetig.

Ffeithiau Deunydd Diamagnetig

Deunydd diamagnetig
Deunydd diamagnetig – Llun trwy garedigrwydd: GWYDDONIAETH

Nid oes gan ddeunyddiau diamagnetig deupolau magnetig. Fodd bynnag, pryd bynnag y bydd maes magnetig, maent yn profi grym gwrthyrru.

Fel arall, gallwch ddweud bod y deunyddiau hyn yn profi magnetization i'r cyfeiriad gyferbyn â chyfeiriad y maes magnetig. Yn ddelfrydol, dyna'r ffenomen unigryw rydych chi'n ei ddisgwyl gan fetel titaniwm.

Priodweddau Magnetig Titaniwm Alloyed

Er bod titaniwm pur yn ddeunydd diamagnetig, gallwch ychwanegu rhai elfennau ferromagnetig. O ganlyniad, efallai y bydd gennych ddeunydd paramagnetig yn y pen draw.

Mewn sefyllfaoedd o'r fath, bydd eich titaniwm aloi yn tueddu i fod â phriodweddau magnetig gwan. Hynny yw, pan wnaethoch chi osod titaniwm aloi i faes magnetig, bydd yn profi magnetization gwan.

Mae'r magnetization fel arfer i gyfeiriad y maes magnetizing. Peidiwch â gwneud hyn yn anghywir, mae'r ymddygiad paramagnetig ar gyfer titaniwm aloi.

O dan rai amgylchiadau, gall priodweddau magnetig titaniwm aloi fod yn debyg i ddeunyddiau ferromagnetig. Bydd yn dibynnu ar gyfansoddiad cemegol yr elfen aloi.

Ffactorau sy'n Effeithio ar Priodweddau Anfagnetig Titaniwm

Cyfluniad Electron Titaniwm
Cyfluniad Electron Titaniwm

Mae yna achlysuron prin pan fyddwch chi'n profi ymddygiad magnetig unigryw mewn titaniwm. Fel arfer, gellir priodoli hyn i nifer o ffactorau fel:

Titaniwm ag amhureddau

Gall rhai amhureddau fel haearn effeithio ar briodweddau magnetig titaniwm. Cofiwch, mae haearn yn ddeunydd ferromagnetig. Felly, mae'n cael ei fagneteiddio a gall magnetau ei ddenu.

Pan fydd titaniwm yn cynnwys swm sylweddol o haearn, gall ymddwyn fel deunydd fferromagnetig.

Magneteiddio Titaniwm

Hyd yn oed os ceisiwch fagneteiddio titaniwm, ni fydd yn dod yn fagnet oherwydd ei gyfluniad electronau. Hyd yn oed gyda'r maes magnetig allanol cryfaf, bydd gennych eiliadau magnetig gwannach yn y pen draw. Ni all yr eiliadau magnetig hyn aros yn magnetized.

Hynny yw, ni fyddant yn gwella'r foment magnetig net mewn titaniwm. Felly, bydd titaniwm yn parhau i fod yn fetel anfagnetig.

Cymwysiadau Titaniwm fel Deunydd Anfagnetig

Ar wahân i'r eiddo anmagnetig, mae titaniwm yn hysbys am:

  • Gwrthwynebiad cyrydu uwch
  • Ysgafn
  • Cryfder uwch

Ar yr un pryd, mae'r eiddo anfagnetig yn gwneud titaniwm yn ddeunydd perffaith ar gyfer rhai cymwysiadau penodol megis:

  • Gweithgynhyrchu dyfeisiau meddygol
  • Gwneud rhannau yn y diwydiant awyrofod
  • Gwneuthuriad rhannau yn y diwydiant cemegol
  • Gwneud mewnblaniadau
  • Offer mewn gweithfeydd dihalwyno
  • Unrhyw gais arall nad oes angen ymyrraeth magnetig arno

Yn fyr, mae titaniwm yn ddeunydd anfagnetig. Fodd bynnag, gall amhureddau fel haearn wneud titaniwm yn meddu ar rai priodweddau magnetig. Fodd bynnag, mae'r ymddygiad hwn yn gyfyngedig.

Rhagor o Adnoddau:

Pwynt Toddi Titaniwm - Ffynhonnell: HM

titaniwm – Ffynhonnell: WIKIPEDIA

Diweddaru dewisiadau cwcis
Sgroliwch i'r brig