Cnau Cnau Pres

Cnau Cnau Pres Personol gan HM

Fel yr ateb perffaith ar gyfer eich anghenion cau, gellir tynhau Cnau Knurled pres â llaw neu eu sicrhau o fewn swbstrad. Oherwydd mantais pres, mae gan ein cnau lawer o briodweddau rhagorol, megis ymwrthedd cyrydiad, dargludedd uchel a gwrthiant dŵr. 

Yn fwy na hynny, i bobl sydd am brynu cnau cnau pres, rydym yn darparu cynhyrchion mewn amrywiaeth o feintiau edau, diamedrau a gorffeniadau arferol. Prynwch gyfleustra a dibynadwyedd ein cnau cnau cyn gynted â phosibl!

Gweler y siart canlynol am fanylion:

SKUBRN07, BKN832, BKN632, BKN440, BKN1024, BKN1032, BKN1420, BKN51618, BKN3816, 01-16-02203
safonDIN 466 (heb faint M12), GB
Maint EdauM2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
Math EdauAcme, Machine, UNC, UNF
Gorffen wynebHunan lliw Pres, Electroplatio, Cotio ocsid du, Anorffenedig, sgleinio, Anodizing, Chwythu tywod, Gwaredu gwres, Gorffeniad addurniadol, Naturiol, Goddefol,, Galfaneiddio dip poeth, Olew atal rhwd
Hyd8mm ~ 25mm; 
diamedr9mm ~ 40mm; 
Goddefgarwch+/-0.01mm~+/-0.005mm

Nodweddion Allweddol Cnau Knurled Pres

O dan brosesu proffesiynol, mae ein cnau knurled pres yn addas ar gyfer ystod eang o gymwysiadau. Mae'n hawdd eu tynnu neu eu cau â llaw a'u paratoi'n dda ar eu cyfer cydosod a dadosod yn aml. 

Mae ein cnau pres knurled  nid yn unig yn hawdd i'w gweithredu, ond hefyd yn meddu ar wydnwch rhagorol a gwrthsefyll cyrydiad, dŵr, staenio, rhwd, bacteria ac amgylchedd caled. Mae'r nodweddion hyn yn eu gwneud yn addas i'w cymhwyso mewn amodau diwydiannol amrywiol.

Nodweddion Allweddol Cnau Knurled Pres
Gosodiad Cyfleus Ym mhobman

Gosodiad Cyfleus Ym mhobman 

Mae ein cnau cnau pres wedi'u cynllunio i'w gosod yn gyfleus ym mhobman. Mae gan gnau cnau pres lawer o ffactorau allweddol ar gyfer gosod cyfleus, megis tynhau dwylo, cydweddoldeb edau, gallu hunan-gloi a dimensiynau safonol. Mae'n hawdd eu gosod mewn dyfeisiau ac offer electronig, peiriannau, cymwysiadau modurol, gosodiadau plymio, falfiau, a chydosod dodrefn.

Mae Cnau Clymog Pres EM yn Cynnig Sawl Mantais

Mae Cnau Clymog Pres EM yn Cynnig Sawl Mantais
Mae Cnau Clymog Pres EM yn Cynnig Sawl Mantais
  1. gwydnwch: Mae cnau cnau pres yn wydn iawn i gyrydiad, gan ganiatáu iddynt gael eu defnyddio mewn amodau amgylcheddol amrywiol. Fel deunydd hydwyth, gall pres wrthsefyll anffurfiad, sy'n golygu y gall cnau cnau pres osgoi cracio neu hollti o dan sefyllfaoedd pwysedd uchel. 
  2. Customization: Gall cnau cnau pres gynnig maint, dimensiynau, lliwiau a gorffeniadau wedi'u haddasu i fodloni gofynion cleientiaid. Mae'r addasiad yn agor drws o bosibiliadau dylunio.
  3. Cynnal a Chadw Hawdd: Mae'n gyfleus ar gyfer ein cleientiaid i gynnal pres knurled cnau. Mae cynnal a chadw hawdd yn caniatáu i gnau cnau pres edrych yn newydd a chael oes hir.

Ceisiadau eang

Ceisiadau eang
Ceisiadau eang

Mae gan gnau cnau pres gymwysiadau amrywiol ar draws amrywiol ddiwydiannau. Er enghraifft, yn y diwydiant plymio, fe'u defnyddir fel rhannau newydd ar gyfer dolenni faucet a chydosodiadau falf, gan sicrhau atodiad diogel a dibynadwy. Yn ogystal, maen nhw'n dod o hyd i gymhwysiad yn y sector trydanol, lle maen nhw'n cael eu cyflogi mewn switshis a gosodiadau golau i glymu cydrannau'n ddiogel a hwyluso gosod a thynnu'n hawdd. Mae cnau cnau pres hefyd yn chwarae rhan mewn adfer modurol, yn benodol mewn ceir hynafol a beiciau modur, lle cânt eu defnyddio i glymu elfennau neu gydrannau addurniadol. Mewn cymwysiadau mecanyddol, megis cliciedi, sgwariau, ac offerynnau amcangyfrif manwl gywir, mae'r cnau hyn yn darparu gafael cyffyrddol ar gyfer addasu neu glymu. Fe'u defnyddir hefyd wrth gydosod gorchuddion bwrdd trydanol a gorchuddion gweinyddol, gan ddarparu mynediad hawdd at ddibenion cynnal a chadw. Ar ben hynny, mae cnau cnau pres yn cael eu cymhwyso mewn amgylcheddau arbenigol fel offer meddygol neu leoliadau di-haint, lle mae eu priodweddau anfagnetig yn fanteisiol. Maent hefyd yn cael eu cyflogi i gydosod cydrannau a chyfarpar trydanol, gan warantu gosodiad diogel a chydosod cyfleus. Ym myd cerddoriaeth, mae cnau cnau pres yn cael eu defnyddio mewn offerynnau cerdd at wahanol ddibenion, gan gynnwys cau cydrannau ac addasu tensiwn. Yn ogystal, maent yn elfennau swyddogaethol ac addurniadol mewn nobiau cabinet, gan ddarparu gafael gweadog ar gyfer agor a chau yn hawdd. Yn olaf, mewn lleoliadau masnachol a diwydiannol, defnyddir cnau cnau pres yn eang ar gyfer cau cydrannau mewn peiriannau, offer a chynulliadau, gan gyfrannu at eu sefydlogrwydd a'u dibynadwyedd cyffredinol.

Pam mae cnau pres yn cracio?

Mae cnau cnau pres fel arfer yn cracio oherwydd cyrydiad straen neu ganolbwyntio. Yn ogystal, bydd y math hwn o grac mewn cnau yn cyflymu oherwydd prosesau gweithgynhyrchu amhriodol a phriodweddau mecanyddol gwael. Er mwyn amddiffyn cnau pres rhag cracio, mae'n bwysig dilyn y dulliau gosod cywir, osgoi gormod o rym wrth dynhau, sicrhau eu bod yn cyd-fynd yn iawn â chydrannau paru, a deall ymlaen llaw yr amodau amgylcheddol penodol y bydd y cnau'n cael eu defnyddio ynddynt.

Diweddaru dewisiadau cwcis
Sgroliwch i'r brig