Capiau Diwedd canllaw Pres

Mae capiau diwedd canllaw pres yn ychwanegu cyffyrddiad gorffen soffistigedig i unrhyw ddyluniad rheiliau. Fe'i gwneir i ffitio y tu mewn i reiliau bar, gan ddarparu golwg lân a llyfn. Maent yn syml yn ymuno mewn adrannau ac yn cael eu cau gyda sgriw bach. Daw'r capiau diwedd canllaw pres mewn proffiliau snap-on, fflat, hanner pêl, ac ati. Gallwch baru dyluniad eich rheiliau â dyluniadau cyfoes a chlasurol.

Daw'r capiau diwedd pres ym mhob siâp, dyluniad a maint ar gyfer rheiliau. Yn ogystal, mae amrywiaeth eang o orffeniadau ar gael, gan gynnwys crôm a phres hynafol. Mae'r ategolion hyn yn wych ar gyfer gofynion busnes, swyddfa, neu reiliau cartref. P'un a oes angen un ar gyfer adnewyddu, atgyweirio, neu grisiau newydd, mae hwn yn ddewis perffaith.

 

 

Darllenwch fwy

Capiau diwedd rheilen law petalau pres hynafol
Capiau diwedd rheilen law petalau pres hynafol

Mae ein capiau pen rheilen law petalau pres hynafol yn cael eu crefftio trwy beiriannu CNC swp bach. Maent yn cynnig cyffyrddiad unigryw a chain i'ch canllaw, gyda gorffeniadau y gellir eu haddasu i gyd-fynd â'ch manylebau.

 

Cap Pen Fflat Fflysio Pres
Cap Pen Fflat Fflysio Pres

Cael golwg lluniaidd a di-dor gyda'n capiau pen gwastad fflysio pres. Mae'r capiau diwedd swp bach hyn wedi'u peiriannu gan CNC yn darparu gorffeniad llyfn a gellir eu haddasu i gyd-fynd â'ch gofynion penodol.

 

Capiau Diwedd Sgwâr Conigol Pres
Capiau Diwedd Sgwâr Conigol Pres

Ychwanegwch ychydig o soffistigedigrwydd i'ch canllaw gyda'n capiau pen sgwâr conigol pres. Mae'r capiau pen swp bach hyn wedi'u peiriannu gan CNC yn cynnig cyfuniad unigryw o siapiau sgwâr a chonig, y gellir eu haddasu i'ch manylebau dymunol.

Capiau Pen Hanner Pêl Pres
Capiau Pen Hanner Pêl Pres

Gwella apêl esthetig eich canllaw gyda'n capiau pen hanner pêl pres. Mae'r capiau diwedd swp bach hyn wedi'u peiriannu gan CNC yn cynnwys dyluniad hanner pêl chwaethus, gan ddarparu gorffeniad di-dor a chaboledig.

 

Capiau Diwedd Rheilen Law Rownd Pres
Capiau Diwedd Rheilen Law Rownd Pres

Cwblhewch olwg eich canllaw gyda'n capiau diwedd canllaw crwn pres. Mae'r capiau diwedd swp bach hyn wedi'u peiriannu gan CNC yn cynnig dyluniad clasurol a chain, y gellir ei addasu i gyd-fynd â'ch manylebau canllaw.

 

Cyfrwy Addasadwy Ball Pres
Cyfrwy Addasadwy Ball Pres

Cyflawni hyblygrwydd ac ymarferoldeb gyda'n cyfrwy bres gymwysadwy pêl. Mae'r swp bach hwn o gydran peiriannu CNC yn caniatáu addasiad hawdd a gosod diogel, sy'n berffaith ar gyfer cymwysiadau amrywiol.

 

Cap Pen Sgwâr Fflat Pres
Cap Pen Sgwâr Fflat Pres

Crëwch olwg lluniaidd a modern gyda'n capiau pen sgwâr gwastad pres. Mae'r capiau pen swp bach hyn wedi'u peiriannu gan CNC yn cynnig dyluniad glân a minimalaidd, y gellir ei addasu i'ch manylebau dymunol.

 

Cap Diwedd Allanol Pres
Cap Diwedd Allanol Pres

Mae ein capiau pen allanol pres yn rhoi cyffyrddiad gorffen steilus ac amddiffynnol i'ch canllaw. Mae'r capiau diwedd swp bach hyn wedi'u peiriannu gan CNC wedi'u crefftio'n fanwl gywir a gellir eu haddasu i fodloni'ch gofynion penodol.

 

Capiau Diwedd Filigri Pres
Capiau Diwedd Filigri Pres

Ychwanegwch fanylion cywrain i'ch canllaw gyda'n capiau pen ffiligri pres. Mae'r capiau diwedd swp bach hyn wedi'u peiriannu gan CNC yn cynnwys patrymau filigree cain, y gellir eu haddasu i greu golwg unigryw a chain.

 

Capiau Diwedd canllaw Pres yn ôl Meintiau

 

 

Capiau Diwedd Pres 38mm
Capiau Diwedd Pres 38mm

Mae ein capiau pen pres 38mm wedi'u peiriannu CNC manwl gywir i ddarparu ffit perffaith ar gyfer eich canllaw. Mae'r capiau diwedd hyn sydd wedi'u peiriannu â swp bach yn cynnig gorffeniad di-dor a chaboledig.

 

Capiau Diwedd Pres 51mm
Capiau Diwedd Pres 51mm

Gwella golwg eich canllaw gyda'n capiau pen pres 51mm. Mae'r capiau diwedd swp bach hyn wedi'u peiriannu gan CNC yn cynnig ffit fanwl gywir a gellir eu haddasu i gyd-fynd â'ch manylebau canllaw.

 

Capiau Diwedd Pres 25mm
Capiau Diwedd Pres 25mm

Cwblhewch eich canllaw gyda'n capiau pen pres 25mm. Mae'r capiau diwedd swp bach hyn wedi'u peiriannu gan CNC yn darparu gorffeniad di-dor a chwaethus, y gellir ei addasu i gwrdd â'ch gofynion penodol.

 

Capiau Diwedd Pres Diamedr 54mm
Capiau Diwedd Pres Diamedr 54mm

Mae ein capiau pen pres gyda diamedr 54mm yn cael eu crefftio trwy beiriannu CNC swp bach. Mae'r capiau diwedd peiriannu manwl hyn yn cynnig ffit perffaith a gellir eu haddasu i gyd-fynd â'ch manylebau canllaw.

 

Capiau Diwedd Rheilen Law Rownd Pres 44mm
Capiau Diwedd Rheilen Law Rownd Pres 44mm

Ychwanegwch ychydig o geinder i'ch canllaw gyda'n capiau diwedd canllaw crwn pres 44mm. Mae'r capiau diwedd swp bach hyn wedi'u peiriannu gan CNC yn cynnig gorffeniad di-dor a chaboledig, y gellir ei addasu i'ch manylebau dymunol.

 

1.5 Cap Diwedd Sgwâr Conigol Pres
Cap Pen Sgwâr Conigol Pres 1.5".

Sicrhewch gyfuniad unigryw o siapiau sgwâr a chonigol gyda'n cap pen sgwâr conigol pres 1.5″. Mae'r cap pen swp bach hwn wedi'i beiriannu gan CNC yn cynnig dyluniad chwaethus y gellir ei addasu ar gyfer eich canllaw.

 

Capiau Diwedd canllaw Pres Gan Dyluniadau

 

 

Cap Diwedd Cerfiedig
Cap Diwedd Cerfiedig

Ychwanegwch ychydig o gelfyddyd at eich canllaw gyda'n cap pen cerfiedig. Mae'r cap pen swp bach hwn wedi'i beiriannu gan CNC yn cynnwys cerfiadau cymhleth, y gellir eu haddasu i greu golwg unigryw a phersonol.

 

Cap Diwedd Filigree
Cap Diwedd Filigree

Gwella ceinder eich canllaw gyda'n cap diwedd filigree. Mae'r cap pen swp bach hwn wedi'i beiriannu gan CNC yn cynnwys patrymau filigree cain, y gellir eu haddasu i ychwanegu ychydig o soffistigedigrwydd i'ch canllaw.

 

Cap Pen Hanner Pêl
Cap Pen Hanner Pêl

Cwblhewch olwg eich canllaw gyda'n cap pen hanner pêl. Mae'r cap pen swp bach hwn wedi'i beiriannu gan CNC yn cynnig gorffeniad steilus a di-dor, y gellir ei addasu i gyd-fynd â'ch manylebau canllaw.

 

Cap Diwedd Ffit Pwysau
Cap Diwedd Ffit Pwysau

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ffitio'n ddiogel ac yn dynn gyda'n cap pen ffit pwysedd. Mae'r cap pen swp bach hwn wedi'i beiriannu gan CNC yn cynnig datrysiad dibynadwy a hawdd ei osod ar gyfer eich canllaw, y gellir ei addasu i fodloni'ch gofynion penodol.

 

Cap Diwedd Tiwb y Sianel
Cap Diwedd Tiwb y Sianel

Mae ein cap diwedd tiwb sianel wedi'i gynllunio i ddarparu golwg lân a gorffen i'ch canllaw. Mae'r cap pen swp bach hwn wedi'i beiriannu gan CNC yn cynnig ffit fanwl gywir a gellir ei addasu i gyd-fynd â'ch manylebau canllaw.

 

Cap Diwedd Llinell Sgwâr
Cap Diwedd Llinell Sgwâr

Cwblhewch ddyluniad llinell sgwâr eich canllaw gyda'n cap pen llinell sgwâr. Mae'r cap pen swp bach hwn wedi'i beiriannu gan CNC yn cynnig gorffeniad di-dor a chaboledig, y gellir ei addasu i gyd-fynd â'ch manylebau canllaw.

 

Mantais capiau diwedd canllaw pres

Hawdd i'w Gosod
Hawdd i'w Gosod

Mae ein capiau diwedd canllaw pres wedi'u cynllunio i'w gosod yn hawdd, gan arbed amser ac ymdrech yn ystod y broses ymgynnull.

 

Cyffyrddiad Gorffen Cain
Cyffyrddiad Gorffen Cain

Ychwanegwch gyffyrddiad gorffen cain i'ch canllaw gyda'n capiau pen pres, gan wella'r apêl esthetig gyffredinol.

 

Adeiladu Pres Solet
Adeiladu Pres Solet

Wedi'u crefftio o bres o ansawdd uchel, mae ein capiau diwedd canllaw yn cynnig gwydnwch hirhoedlog, gan sicrhau blynyddoedd o berfformiad dibynadwy.

Sero Cynnal a Chadw
Sero Cynnal a Chadw

Nid oes angen unrhyw waith cynnal a chadw ar ein capiau pen canllaw pres, gan ddarparu ateb di-drafferth ar gyfer eich anghenion canllaw.

 

Nodweddion Cap Diwedd canllaw Pres

 • Ffitio diymdrech a di-dor ar bennau'r rheiliau
 • Yn sicrhau cysylltiad cryf, gwydn a pharhaol
 • Wedi'i saernïo o ddeunyddiau o ansawdd uchel gyda gorffeniadau caboledig a satin uwch
 • Yn addas ar gyfer defnydd dan do ac awyr agored, gan gynnwys ardaloedd gwlyb a sych
 • Diamedr perffaith ar gyfer rheilen droed neu freichiau bar
 • Yn ddelfrydol ar gyfer lleoedd sydd â chliriad cyfyngedig
 • Yn darparu ymyl gwastad a chyfwyneb i'r rheiliau
 • Wedi'i gyflenwi â sgriwiau gosod, gan ddileu'r angen am ddrilio

 

Nodweddion capiau diwedd canllaw pres
Defnyddiau Cap Diwedd Pres

Cymwysiadau Capiau Diwedd Pres

Yn ogystal â'u defnydd mewn rheiliau llaw, mae capiau pen pres yn ategolion amlbwrpas sy'n addas iawn ar gyfer prosiectau rheiliau pensaernïol metel amrywiol. Gellir eu defnyddio'n effeithiol mewn cymwysiadau fel:

 • Rheiliau Grisiau
 • Rheiliau Troed
 • Rheiliau Bar
 • Rheiliau Ballet
 • Rheiliau Gwarchod
 • System Rheilffordd Cegin, a mwy.

Mae capiau pen pres yn rhoi cyffyrddiad gorffen chwaethus a swyddogaethol i'r prosiectau hyn, gan wella eu hapêl esthetig gyffredinol a sicrhau golwg ddiogel a chaboledig.

Pam Dewis HM ar gyfer Eich Prosiect Capiau Diwedd Rheilffordd Pres

Arbenigwyr Diwydiant

Yn HM, mae gennym arbenigedd helaeth mewn ffugio pres, alwminiwm, a chydrannau metel eraill. Mae ein gwasanaeth torri medrus yn sicrhau canlyniadau manwl gywir a chywir.

Cyngor a Chymorth Arbenigol

O ddatrys problemau cydrannau drafft i grefftio capiau diwedd canllaw pres perffaith, mae ein tîm yn ymroddedig i ddarparu arweiniad a chymorth trwy gydol eich prosiect.

Ystod Eang o Opsiynau

Dewiswch o amrywiaeth o siapiau, arddulliau, dimensiynau a gorffeniadau ar gyfer eich capiau pen pres. Rydym hefyd yn cynnig opsiynau personol i gyd-fynd â'ch dewisiadau unigryw.

Rhagori ar Ddisgwyliadau

Ein nod yw rhagori ar eich disgwyliadau a dod yn gyflenwr dibynadwy ar gyfer yr holl anghenion cap diwedd pres. Rydym yn gwerthfawrogi eich gweledigaeth ddylunio ac wedi ymrwymo i'ch helpu i'w chyflawni.

Cyflwyno Cyfleus

Rydym yn cynnig opsiynau dosbarthu fforddiadwy ar gyfer ein holl gynnyrch. Mewn achosion prin pan fydd angen dychwelyd, rydym yn ymdrechu i wneud y broses yn ddi-drafferth.

Cynhyrch perthnasol

 

 

Anfonwch Eich Ymholiad Heddiw
Sgroliwch i'r brig