Gwneuthurwr Coler Siafft Alwminiwm

Gwneuthurwr Proffesiynol Coler Siafft Alwminiwm

Mae coler siafft alwminiwm yn gydran fecanyddol a ddefnyddir mewn amrywiol gymwysiadau i ddiogelu a gosod cydrannau ar siafft. Fel arfer mae'n gylch crwn gyda thylliad canolog, ac fe'i cynlluniwyd i'w glampio o amgylch siafft gan ddefnyddio sgriwiau neu ddulliau cau eraill. Pwrpas y coler yw atal symudiad echelinol (symud ar hyd yr echelin) o'r cydrannau ar y siafft.

Rhoddir y coler ar y siafft, a gellir addasu a gosod ei safle trwy dynhau'r sgriwiau. Mae hyn yn creu cysylltiad cadarn rhwng y coler a'r siafft, gan atal symudiad anfwriadol. Defnyddir coleri siafft mewn amrywiol gymwysiadau, gan gynnwys cydrannau tywys a chynhaliol fel Bearings, sbrocedi, a phwlïau ar siafft. Maent yn dod mewn gwahanol feintiau a dyluniadau i ddarparu ar gyfer diamedrau siafft amrywiol a gofynion cymhwyso.

Llawer o Fathau o Goler Siafft Alwminiwm

 • Coler Siafft Sgriw Gosod Alwminiwm
  Coler Siafft Sgriw Gosod Alwminiwm
 • coler siafft hollti dwbl alwminiwm
  Coler Siafft Hollt Dwbl Alwminiwm
 • Coler Siafft Hex Alwminiwm
  Coler Siafft Hex Alwminiwm
 • Coler Siafft Threaded Alwminiwm
  Coler Siafft Threaded Alwminiwm

Dyluniad Coler Siafft Alwminiwm Custom

Mae coleri siafft alwminiwm a wneir yn HM i gyd yn cynnwys addasiadau allanol fel fflatiau, slotiau, knurls, ysgythru laser, tyllau trwodd wedi'u tapio, fflansau, camiau, mewnosodiadau targed, liferi a rhannau cysylltiedig i ddiwallu'ch anghenion penodol. Ac mae gennym ni ocsidiad du, ffosffatio, platio sinc, a thriniaeth wyneb anodizing / anodizing caled ar gyfer coler siafft alwminiwm.

Ar gyfer datrysiad arferol, gallwch nodi paramedrau fel diamedrau mewnol ac allanol, hyd, trwch, maint turio, goddefgarwch, siâp mewnol (crwn neu hecs), maint edau, a mwy, sydd ar gael mewn mesuriadau metrig a modfeddi.

Dyluniad Coler Siafft Alwminiwm Custom
Defnyddiau Lluosog o Goler Siafft Alwminiwm

Defnyddiau Lluosog o Goler Siafft Alwminiwm

Gellir defnyddio coleri siafft alwminiwm mewn amrywiol gymwysiadau ar draws gwahanol ddiwydiannau. Dyma rai meysydd cyffredin lle maen nhw'n dod o hyd i ddefnyddioldeb:

 1. Peiriannau ac Offer: Mae coleri siafft alwminiwm yn aml yn cael eu cyflogi mewn peiriannau ac offer i ddiogelu cydrannau fel berynnau, gerau, a phwlïau ar siafftiau.
 2. Roboteg: Mewn roboteg, defnyddir coleri siafft i drwsio a lleoli cydrannau, gan sicrhau aliniad manwl gywir ac atal symudiad echelinol.
 3. Modurol: Gellir dod o hyd i'r coleri hyn mewn amrywiol gymwysiadau modurol, megis diogelu cydrannau mewn peiriannau, trawsyriannau, neu systemau llywio.
 4. Systemau Cludo: Mae systemau cludo yn defnyddio coleri siafft i ddiogelu rholeri, pwlïau a chydrannau eraill ar hyd y siafftiau cludo.
 5. Offer Amaethyddol: Mewn peiriannau amaethyddol, gellir defnyddio coleri siafft alwminiwm i ddiogelu cydrannau fel llafnau, pwlïau, neu gysylltiadau ar siafftiau cylchdroi.
 6. Systemau Trosglwyddo Pŵer: Fe'u defnyddir yn gyffredin mewn systemau trawsyrru pŵer i ddiogelu a gosod cydrannau fel sbrocedi a chyplyddion ar siafftiau.
 7. Dyfeisiau Meddygol: Mae manwl gywirdeb yn hanfodol mewn llawer o ddyfeisiau meddygol, a gellir defnyddio coleri siafft alwminiwm i ddiogelu cydrannau mewn offer fel dyfeisiau delweddu neu offer diagnostig.
 8. Cychod dŵr: Mewn cymwysiadau morol, gellir defnyddio coleri siafft alwminiwm i sicrhau cydrannau ar siafftiau mewn peiriannau cychod neu offer morol arall.

Nodweddion Coler Siafft Alwminiwm HM

Nodweddion Coler Siafft Alwminiwm HM
Nodweddion Coler Siafft Alwminiwm HM

Mae coleri siafft alwminiwm yn cynnig nifer o fanteision, gan eu gwneud yn addas ar gyfer gwahanol gymwysiadau. Dyma rai manteision allweddol:

 1. ysgafn: Mae alwminiwm yn ddeunydd ysgafn, gan wneud y coleri hyn yn ddelfrydol ar gyfer cymwysiadau lle mae pwysau yn ystyriaeth.
 1. Gwrthsefyll cyrydiad: Mae alwminiwm yn ffurfio haen ocsid amddiffynnol yn naturiol, gan ddarparu ymwrthedd da i gyrydiad, yn enwedig o'i gymharu â rhai metelau eraill.
 1. Cost-effeithiol: Mae coleri siafft alwminiwm yn aml yn fwy fforddiadwy na choleri wedi'u gwneud o ddeunyddiau fel dur di-staen neu bres, gan eu gwneud yn ddewis cost-effeithiol.
 1. Cymhareb Cryfder-i-Bwysau Uchel: Er ei fod yn ysgafn, mae alwminiwm yn cynnig cryfder da, gan ddarparu cymhareb cryfder-i-bwysau uchel.
 1. Dargludedd: Mae alwminiwm yn ddargludydd trydan da, a all fod yn fanteisiol mewn rhai cymwysiadau lle mae angen dargludedd trydanol.
 1. Peiriannu Hawdd: Mae alwminiwm yn hawdd i'w beiriannu, gan ganiatáu ar gyfer gweithgynhyrchu manwl gywir ac addasu dimensiynau coler i fodloni gofynion penodol.
 1. Gorffen wedi'i anodeiddio: Mae'r gorffeniad anodized nid yn unig yn gwella ymddangosiad y coler ond hefyd yn darparu amddiffyniad ychwanegol rhag cyrydiad a gwisgo.
 1. Amlochredd mewn Dylunio: Gellir cynhyrchu coleri siafft alwminiwm mewn gwahanol ddyluniadau, gan gynnwys gwahanol gyfluniadau turio, siapiau mewnol, a meintiau i weddu i gymwysiadau amrywiol.
 1. Anfagnetig: Mae alwminiwm yn anfagnetig, a all fod yn fuddiol mewn cymwysiadau lle mae angen lleihau ymyrraeth magnetig.
 1. Rhwyddineb gosod: Defnyddir sgriwiau gosod yn gyffredin ar gyfer cau, gan wneud gosodiad yn syml ac yn effeithlon.
Diweddaru dewisiadau cwcis
Sgroliwch i'r brig