Clamp P-Alwminiwm Custom

Defnyddir clampiau alwminiwm p yn gyffredin mewn amrywiol gymwysiadau i ddiogelu a threfnu ceblau, gwifrau, pibellau, neu gydrannau eraill. Mae siâp “P” y clamp yn caniatáu gosod a thynnu'n hawdd heb fod angen dadosod y clamp yn llwyr.

Mae alwminiwm yn ddeunydd poblogaidd ar gyfer clampiau o'r fath oherwydd ei fod yn ysgafn, yn gwrthsefyll cyrydiad, ac yn wydn. Defnyddir y clampiau hyn yn aml mewn cymwysiadau modurol, awyrofod, morol a diwydiannol lle mae angen trefniant diogel a threfnus o gydrannau.

Gellir cyfuno ein clampiau p alwminiwm â rwber cloroprene ar gyfer ymwrthedd dirgryniad fel eu bod yn hawdd gosod bwndeli i waliau, nenfydau, cydrannau, neu unrhyw arwyneb arall gan ein peiriannu CNC manwl iawn.

Mathau o Clamp P Alwminiwm

Daw clampiau P Alwminiwm mewn gwahanol fathau a dyluniadau, pob un yn addas ar gyfer cymwysiadau a gofynion penodol. Dyma rai mathau cyffredin:

 1. Clamp Alwminiwm P Safonol:

   - Clamp siâp P sylfaenol a ddefnyddir i ddiogelu ceblau, gwifrau, pibellau neu gydrannau eraill.

   - Yn nodweddiadol mae'n cynnwys dyluniad syml gydag un twll mowntio i'w osod yn hawdd.

 1. Clamp P Alwminiwm Clustog:

   - Yn debyg i'r clamp P safonol ond mae'n cynnwys clustog neu fewnosodiad i ddarparu amddiffyniad ychwanegol i'r cydrannau a gedwir.

   - Mae'r deunydd clustogi yn aml yn cael ei wneud o rwber neu ddeunydd meddal arall i atal difrod neu sgraffiniad.

 1. Clamp Alwminiwm P Hollt:

   - Wedi'i ddylunio gyda hollt neu ochr agored i ganiatáu ar gyfer gosod neu dynnu'n hawdd heb fod angen llithro'r clamp dros hyd cyfan y cebl neu'r pibell.

   - Yn ddefnyddiol ar gyfer sefyllfaoedd lle mae cydrannau eisoes yn eu lle, ac nad ydych chi am eu datgysylltu.

 1. Clamp Alwminiwm P Addasadwy:

   - Yn cynnwys dyluniad y gellir ei addasu, sy'n caniatáu amrywiadau yn diamedr y cydrannau sy'n cael eu dal.

   - Mae'r math hwn o glamp yn amlbwrpas a gall gynnwys ystod o feintiau.

 1. Amrywiadau Twll Mowntio:

   - Gall clampiau ddod â gwahanol gyfluniadau o dyllau mowntio, megis opsiynau un twll neu dwll lluosog, yn dibynnu ar y gofynion mowntio penodol.

 1. Clamp P Alwminiwm Dyletswydd Trwm:

   - Wedi'i gynllunio ar gyfer cymwysiadau mwy cadarn lle mae angen cryfder a gwydnwch ychwanegol.

   - Defnyddir yn gyffredin mewn gosodiadau diwydiannol neu beiriannau trwm.

 1. Clampiau Alwminiwm P Arbenigol:

   - Mae rhai clampiau wedi'u cynllunio at ddibenion penodol, megis llwybro ceblau ar hyd llwybr penodol neu ddiogelu cydrannau mewn cyfluniadau unigryw.

 • clamp pibell P wedi'i orchuddio â rwber
  Clamp Hose P wedi'i Gorchuddio â Rwber
 • Clamp Cebl Porthiant P
  Clamp Cebl Porthiant P
 • Clampiau Deiliad P
  Clampiau Deiliad P
 • clamp tiwb P wedi'i lwytho
  Clamp tiwb P wedi'i lwytho
 • Clamp P Alwminiwm Clustog
  Clamp P Alwminiwm Clustog
 • Hollti Alwminiwm P Clamp
  Hollti Alwminiwm P Clamp
 • Clamp P Alwminiwm Dyletswydd Trwm
  Clamp P Alwminiwm Dyletswydd Trwm

Ble i Ddefnyddio Clamp Alwminiwm P?

Mae clampiau alwminiwm P yn ddyfeisiadau cau amlbwrpas a ddefnyddir mewn amrywiol ddiwydiannau, yn enwedig ar gyfer cymwysiadau tymheredd uchel. Maent yn sicrhau ac yn trefnu ceblau, gwifrau a phibellau mewn cymwysiadau sy'n amrywio o awyrofod a modurol i beiriannau morol, diwydiannol, a mwy. Mae eu hadeiladwaith alwminiwm ysgafn sy'n gwrthsefyll cyrydiad yn eu gwneud yn addas ar gyfer amgylcheddau a dibenion amrywiol, gan sicrhau trefniadau cydrannol taclus a diogel. Yn ogystal, mae ein clampiau p alwminiwm hefyd yn addas ar gyfer cymwysiadau sydd angen cryfder cydrannau metel, fel adeiladu carafanau, y diwydiant amddiffyn a rheilffordd yn ogystal ag yn y sector ynni adnewyddadwy.

Ble i Ddefnyddio Clamp Alwminiwm P?
Pam Dewis Ein Clamp Alwminiwm P?

Pam Dewis Ein Clamp Alwminiwm P?

Mae clampiau alwminiwm P fel arfer yn cynnwys dyluniad ysgafn sy'n gwrthsefyll cyrydiad, siâp P nodedig i'w osod yn hawdd, tyllau mowntio ar gyfer atodiad diogel, ac opsiynau ar gyfer addasu neu glustogi yn dibynnu ar y math penodol. Maent yn amlbwrpas, yn addas ar gyfer diwydiannau amrywiol, a gallant ddod mewn amrywiadau dyletswydd trwm ar gyfer cymwysiadau cadarn. Mae'r gwaith adeiladu yn pwysleisio rhwyddineb gosod ac yn destun rheolaeth ansawdd ar gyfer dibynadwyedd.

Y Broses o Gynhyrchu Clampiau Alwminiwm P

Cynhyrchu P-Clampiau Alwminiwm HM
Gweithgynhyrchu P-Clampiau Alwminiwm HM

Mae clampiau alwminiwm P yn cael eu cynhyrchu trwy broses sy'n cynnwys dewis alwminiwm o ansawdd uchel, ei siapio trwy allwthio neu ffurfio, ei dorri i faint, dyrnu tyllau ar gyfer mowntio, cymhwyso triniaethau wyneb, ychwanegu mewnosodiadau clustogi os oes angen, cydosod cydrannau, cynnal gwiriadau rheoli ansawdd , ac yn olaf pecynnu ar gyfer dosbarthu. Gall y camau penodol amrywio, ond dyma'r camau cyffredinol yn y broses weithgynhyrchu.

Diweddaru dewisiadau cwcis
Sgroliwch i'r brig