Gwneuthurwr Casters Alwminiwm

Casters Alwminiwm Custom Ar gyfer Eich Prosiectau Penodol

Mae casters alwminiwm yn gydrannau hanfodol mewn amrywiol gymwysiadau, gan drin gwrthrychau trwm heb ddifrod i ddodrefn, troliau, offer ac eitemau eraill. Rydym yn cynnig amrywiaeth o gapasiti llwyth a maint i gario gwahanol fathau o wrthrychau. Yn HM, mae gennym dechnegau datblygedig i dorri laser, ffurfio, weldio, a chydosod casters, sy'n berchen ar eu hechel ar wahân gyda choesau ar wahân. Un o fanteision allweddol ein casters alwminiwm wedi'u teilwra yw bod y lled cynyddol yn lledaenu pwysau i lawr yn effeithiol, gan alluogi'r olwyn i aros yn fwy bywiog a'i hatal rhag suddo i arwynebau fel carped neu raean.

Ar wahân i'r uchod, gallwn hefyd addasu diamedr o 51mm ~ 102mm, gwahanol fathau o goesyn fel coesyn wedi'i edafu, plât troi, plât sefydlog a chylch ffrithiant, a gwahanol feintiau olwyn neu yn ôl yr angen.

Cyfres Casters Alwminiwm

  • Caster Diwydiannol Craidd
    Caster Diwydiannol Craidd
  • Caster Alwminiwm Dyletswydd Trwm
    Caster Alwminiwm Dyletswydd Trwm
  • casters gwrth-sbwlio diwydiannol
    Casters Gwrth-Sbwlio Diwydiannol

Graddfa Llwyth Casters Alwminiwm

Mae sgôr llwyth casters alwminiwm yn dynodi'r pwysau uchaf y gallant ei ddwyn yn ddiogel. Mae'n hanfodol cyfrifo cyfanswm y llwyth, ei rannu â nifer y casters, ac ystyried ymyl diogelwch. Cadwch at fanylebau'r gwneuthurwr bob amser i osgoi problemau fel traul cynamserol neu beryglon diogelwch.

Graddfa Llwyth Casters Alwminiwm
Opsiynau Math Mowntio Caster Alwminiwm

Opsiynau Math Mowntio Caster Alwminiwm

Mae mathau mownt caster alwminiwm yn cynnwys mownt plât (plât gwastad ar gyfer sgriwiau), mownt coesyn (ffitio i'r soced), mownt coesyn wedi'i edafu (sgriwio i mewn i soced), mownt addasydd ehangu (coesyn ehangu), mownt coes gwddf gafael (coesyn rhesog), top mownt plât gyda chlo troi (plât gyda nodwedd cloi), mownt twll bollt (wedi'i ddiogelu â bollt), a mownt lefelu (addasadwy ar gyfer arwynebau anwastad). Dewiswch yn seiliedig ar gais, gallu llwyth, a gofynion symudedd.

Cymwysiadau Caster Alwminiwm

Mae cymwysiadau casters alwminiwm yn rhychwantu diwydiannau amrywiol, gan hwyluso symudedd mewn cyd-destunau megis trin deunyddiau, dodrefn, offer meddygol, lletygarwch, awyrofod, gweithgynhyrchu modurol, lleoliadau morol, arddangosfeydd manwerthu, prosiectau DIY, a'r sector adloniant. Mae eu defnydd yn cael ei yrru gan eu natur ysgafn a'u gwrthwynebiad i gyrydiad, gan sicrhau symudiad rhwydd mewn amrywiol amgylcheddau.

Cymwysiadau Caster Alwminiwm

Nodweddion Critigol Caster Alwminiwm

Nodweddion Critigol Caster Alwminiwm
Nodweddion Critigol Caster Alwminiwm

Mae casters alwminiwm yn cynnwys tai a phlatiau sy'n gwrthsefyll cyrydiad, sy'n galluogi symudiad hawdd gyda chynhwysedd llwyth uchel oherwydd tai dur ffug. Maent yn wydn ond yn ysgafn (40% yn ysgafnach na dur/haearn), yn gwrthsefyll dŵr a chemegau, ac nid ydynt yn gwreichionen ac yn anfagnetig. Yn ddeniadol yn esthetig, maent yn cynnig ataliad cwbl annibynnol, cyflymder uchel, a lleihau sŵn. Mae amsugno sioc yn dibynnu ar baramedrau penodol, gan fynd i'r afael â phryderon ergonomig, sicrhau gwydnwch, ac ymgorffori ataliad gwreichionen ar gyfer gwell diogelwch.

Diweddaru dewisiadau cwcis
Sgroliwch i'r brig